Διπλωματικές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024


Ενημέρωση 19/1/2024: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι 2/2/2024 να στείλουν email στο fudos@cs.uoi.gr με το θέμα/θέματα που τους ενδιαφέρουν (με σειρά προτίμησης αν είναι περισσότερα από ένα), ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, και στις 9/2/2024 θα ανακοινώσω την ανάθεση των διπλωματικών σε αυτήν την σελίδα.

Θέμα 1: Ανάπτυξη εικονικής αναβίωσης μύθων της σύγχρονης ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ηπείρου (μέρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους). Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί μέχρι τον Ιούνιο 2024.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται καλή γνώση Unity 3D ή Unreal και εξοικείωση με Blender και άλλα εργαλεία δημιουργίας γραφικών.

Θέμα 2: Σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων βαθιάς μάθησης για σύνθεση κινήσεων ημι-αρθρωτών και μη αρθρωτών χαρακτήρων (χαρακτήρες με μεγάλη παραμόρφωση του mesh ανά περιοχές). Στην εργασία αυτή θα χρειαστεί να μελετηθούν εργασίες που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί με κορυφαία συνέδρια και να τροποποιηθεί ο κώδικας που δίνουν.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται καλή γνώση γραφικών, εμπειρία προγραμματισμού σε python και περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (tensor flow, pytorch, keras).  

Θέμα 3: Εισαγωγή και χρήση αντικειμένων gsplats (https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/) σε σκηνές μηχανών παιγνίων και ενσωμάτωσή τους μαζί με παραδοσιακά αντικείμενα (πολυγωνικές αναπαραστάσεις).  Στην εργασία αυτή θα χρειαστεί να μελετηθούν εργασίες που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί με κορυφαία συνέδρια και να τροποποιηθεί ο κώδικας που δίνουν.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται καλή γνώση γραφικών, βασική γνώση φωτοσκιαστών και εμπειρία προγραμματισμού σε python. Εμπειρία προγραμματισμού σε Unity me C#.