Διπλωματικές Εργασίες – Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023


Ενημέρωση 2/2/2023: Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών: Οι αναθέσεις δίνονται παρακάτω. Οι φοιτητές που τους έχει ανατεθεί η εργασία πρέπει να μου στείλουν email μέχρι 9/2/2023 στο fudos@cs.uoi.gr ή νωρίτερα, για να μου δηλώσουν αν θα αναλάβουν τη διπλωματική. Εαν κάποιος δεν δεχθεί η διπλωματική θα ανατεθεί στον πρώτο επιλαχόντα.

Θέμα 1: ΑΜ 4358

Θέμα 2: ΑΜ 3064

Θέμα 3: ΑΜ 3218

Θέμα 4: ΑΜ 4476


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι 28/1/2023 να στείλουν email στο fudos@cs.uoi.gr με το θέμα/θέματα που τους ενδιαφέρουν (με σειρά προτίμησης αν είναι περισσότερα από ένα), ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, και στις 2/2/2023 θα ανακοινώσω την ανάθεση των διπλωματικών σε αυτήν την σελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι 28/1/2023 να στείλουν email στο fudos@cs.uoi.gr με το θέμα/θέματα που τους ενδιαφέρουν (με σειρά προτίμησης αν είναι περισσότερα από ένα), ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, και στις 2/2/2023 θα ανακοινώσω την ανάθεση των διπλωματικών σε αυτήν την σελίδα.

Θέμα 1: Σύνθεση κινήσεων για αρθρωτούς και μη αρθρωτούς χαρακτήρες. Θα υλοποιηθεί μια μέθοδος που θα συνθέτει νέες κινήσεις χαρακτήρων με είσοδο παραδείγματα κινήσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός, κατανόηση εννοιών 3Δ αναπαραστάσεων και κίνησης, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης, προγραμματισμός σε python και περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (tensor flow, pytorch, keras).

Θέμα 2: Ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων σε φωτοσκιαστές για την προσεγγιστική απόδοση πραγματικής διαφάνειας σε Unity3D.
Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός σε Unity 3D, κατανόηση εννοιών 3Δ αναπαραστάσεων και φωτισμού, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα αλληλεπίδρασης, προγραμματισμός σε python και περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (tensor flow, pytorch, keras).

Θέμα 3: Web εφαρμογή για την οπτικοποίηση μετρήσεων φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Διατμηματική διπλωματική σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών των Υλικών. Στη διπλωματική αυτή θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή για την οπτικοποίηση των δεδομένων από φασματοσκοπία, με την οποία ο χρήστης θα μπορεί να οπτικοποιήσει τα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα εύρημα πολιτιστικής κληρονομιά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο χρήστης να «φανερώσει» πληροφορίες για τα υποκείμενα στρώματα, τα οποία δεν είναι  ορατά με το μάτι.

Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός, κατανόηση εννοιών οπτικοποίησης, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης και στο μάθημα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή.  

Θέμα 4: Μελέτη της τεχνικών απόδοσης και αλληλεπίδρασης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας σε πέντε συστήματα εικονικής πραγματικότητας.

Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός, προγραμματισμός σε Unity 3D, κατανόηση εννοιών 3Δ αναπαραστάσεων και φωτισμού, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα αλληλεπίδρασης.