Διπλωματικές Εργασίες – Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022


Με βάση τις γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις διπλωματικές εργασίες, όπως αυτές τεκμαίρονται από την αναλυτική βαθμολογία και το βιογραφικό σημείωμα έγινε η ακόλουθη ανάθεση διπλωματικών εργασιών. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε με email στο fudos@cs.uoi.gr ότι θα αναλάβετε τη συγκεκριμένη εργασία το αργόερο μέχρι 2/2/2022 αλλιώς η εργασία θα ανατεθεί σε άλλο φοιτητή.

Θέμα 1: ΑΜ 2541

Θέμα 2: ΑΜ 4157

Θέμα 3: ΑΜ 4107

Θέμα 4: ΑΜ 3272

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι 20/1/2022 να στείλουν email στο fudos@cs.uoi.gr με το θέμα/θέματα που τους ενδιαφέρουν, ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, και στις 27/1/2022 θα ανακοινώσω την ανάθεση των διπλωματικών σε αυτήν την σελίδα.

Θέμα 1: Εντοπισμός περιοχών 3Δ μοντέλων που ενδέχεται να έχουν πρόβλημα εάν κατασκευαστούν με 3Δ εκτυπωτή. Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός, κατανόηση εννοιών 3Δ αναπαραστάσεων, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα αλληλεπίδρασης.

Θέμα 2: Φωτορεαλιστική απόδοση σκηνών που δίνονται σε glTF αναπαράσταση σε κινητές συσκευές (native και webgl). Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για απόδοση ρεαλιστικών σκηνών σε smartphones.
Προαπαιτούμενα: προγραμματισμός σε android sdk, κατανόηση εννοιών 3Δ αναπαραστάσεων και φωτισμού, καλός βαθμός στο μάθημα Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα αλληλεπίδρασης.

Θέμα 3: Αποκατάσταση περιεχομένου αρχαίων επιγραφών που έχουν σβηστεί ή φθαρεί. Αποκατάσταση του αρχικού κειμένου της επιγραφής με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης. Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, προγραμματισμός σε python και περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (tensor flow, pytorch, keras).

Θέμα 4: Εντοπισμός κινήσεων προσώπου και ματιών με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και άλλων αισθητήρων. Κατηγοριοποίηση ακολουθιών σήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με τεχνικές επιβλεπόμενης μάθησης. Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση σημάτων και συστημάτων, προγραμματισμός σε python και περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (tensor flow, pytorch, keras).